• Home
  • Çevre ve İSG Politikası
Çevre ve İSG Politikası

Defar olarak imalat aşamasında yürüttüğümüz faaliyetlerde oluşturduğumuz ÇEVRE VE İSG politikalarımızla sektörde farkındalık yaratarak öncü olmayı hedefliyoruz.

• Şirketimizde periyodik olarak İSG eğitimleri düzenleyerek ve tüm önlemleri alarak iş kazası ve meslek hastalığının yaşanmamasını sağlamak,

• Proses hammaddelerimizi ve enerji kaynaklarımızı çok etkin ve bilinçli kullanarak atıklarımızı minimumda tutmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi,

• Uluslararası ÇEVRE VE İSG koşullarına uymayı, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

• Yönetimimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz arasında ÇEVRE ve İSG bilincinin artırılması için gerekli faaliyetleri uygulamak ve bu faaliyetlere katılmak,

Şirketimiz olarak kararlıyız.